PP Skalní sfingy u Měděnce

Panoramatická fotografie

Geologie: Skalní útvar vznikl v horninách Krušnohorského krystalinika, které jsou řazeny mezi tzv. červené ruly (stáří svrchní proterozoiukm až spodní paleozoikum). Hornina je označována jako hrubozrnná, dvojslídná, okatá ortorula, je lineárně usměrněná, nedokonale břidličnatá a nejnápadnější jsou na ní vyrostlice – „oka“ o průměru až 5 cm., která jsou tvořena světlým křemeno- živcovým materiálem. Zvětráváním ruly a jejím rozpadem podél systému puklin vznikl ve svahu typický mrazový srub s téměř svislými skalními stěnami o výšce kolem 15 m. Některé části rolových skal nápadně připomínají egyptské sfingy. Odtud pochází název celé lokality, která v geologii Krušných hor patří mezi nejznámější a klasická místa, navíc s krásnou vyhlídkou na údolí Ohře a Doupovské hory.
Květena: Květena skalního útvaru není významná, vyskytují se pouze běžné lišejníky.
Zvířena: Za zvláště chráněných živočišných druhů byla na lokalitě opakovaně pozorována zmije obecná (Vipera berus).
Lesnictví: V okolí přírodní památky rostou nepůvodní smíšené porosty.